Εκλογικό Κέντρο: Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 96-98

211 1150598

Πρώτη-φορά-καισαριανή

Μπεττίνα

Γραφίδου - Γεσθημανή

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Θέσεις - Προτάσεις
Read

«Το ιεραρχικό μοντέλο χαρακτηρίζεται από σαφείς και αυστηρούς κανόνες δικαίου, με σκοπό τον ορισμό των αρμοδιοτήτων της γραφειοκρατίας και τα όρια νομιμότητας του δημόσιου τομέα».

«Έτσι μπορεί να εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον μέσω κανόνων δικαίου»
  • 19 Φεβ 2019
  • Πρώτη Φορά Καισαριανή
  • Θέσεις - Προτάσεις
  • Παράταξη
  • Μύρωνας Μυσιρλάκης
Photogallery
Μέγεθος Γραμματοσειράς

Ο Μύρων Μυσιρλάκης (οικονομολόγος, λογιστής φοροτεχνικός), υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την Παράταξη «Πρώτη Φορά Καισαριανή» γράφει για τις βασικές αξίες διοικητικής μεταρρύθμισης αναφερόμενος στο πως μπορεί να εξυπηρετείται επιτυχώς το δημόσιο συμφέρον μέσα από κανόνες δικαίου.

Σας παραθέτουμε το κείμενό του:

Η κλασική θεωρία ορίζει ότι το δημόσιο συμφέρον είναι κεντρική έννοια στην κατανόηση και στην πράξη του δημόσιου τομέα.

Το ιεραρχικό μοντέλο χαρακτηρίζεται από σαφείς και αυστηρούς κανόνες δικαίου, με σκοπό τον ορισμό των αρμοδιοτήτων της γραφειοκρατίας και τα όρια νομιμότητας του δημόσιου τομέα, για την αποφυγή κατάχρησης εξουσίας και την ορθότερη επιτήρησή του.

Αντίθετα, στη θεωρία του ατομικισμού, που στόχο έχει τη διακυβέρνηση μέσω της αγοράς, ορίζει ότι όλα τα ανθρώπινα όντα είναι ορθολογικά, υπολογιστικά και ιδιοτελή και συμπερασματικά δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τις δομές ότι τα διαφθείρουν.

Αναδιανεμητικό σύστημα

Η παραδοσιακή Δημόσια Διοίκηση ήταν ένα σύστημα αναδιανεμητικό. Το κόστος λειτουργίας του αυξανόταν προοδευτικά και πολλές φορές γινόταν ο κύριος παράγοντας περιθωριοποίησης κάθε υγιούς προσπάθειας ανάπτυξης.

Για την περιστολή του κοινωνικού κράτους χρησιμοποιήθηκαν έννοιες, όπως οιονεί αγορές, επιλογή και καταναλωτές δημόσιων υπηρεσιών.

Καταναλωτές δημοσίων υπηρεσιών είναι όλοι οι πολίτες-κάτοικοι, ανεξαρτήτου φύλλου, ηλικίας, πολιτικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων. Παραδείγματος χάριν καταναλωτές είναι τόσο τα νήπια που φοιτούν σε νηπιαγωγείο, όσο και οι ηλικιωμένοι που κάνουν χρήση των Κέντρων Απασχόλησης Ηλικιωμένων.

Τα χαρακτηριστικά των μεταρρυθμίσεων

Με τον όρο οιονεί αγορές γίνεται αναφορά στο σύνολο των μεταρρυθμίσεων που έγιναν στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών με κύρια χαρακτηριστικά:

Η πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες γίνεται δωρεάν.

Ο πελάτης-πολίτης-καταναλωτής και τελικός αποδέκτης των κοινωνικών υπηρεσιών έχει περιορισμένη δύναμη.

Οι κοινωνικές υπηρεσίες παρέχονται από οργανισμούς, οποιασδήποτε μορφής κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, ιδιωτικούς, ΣΔΙΤ, πάντα μέσω αδιάβλητων διαδικασιών όπως είναι οι διαγωνισμοί, ενεργοποιώντας όλες τις διαδικασίες-διεργασίες του ανταγωνισμού.

Προϋποθέσεις

Oι προϋποθέσεις για να επιτύχει ένα σύστημα επιλογών και να ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα περιστολής δημοσίων υπηρεσιών είναι οι παρακάτω:

Να υπάρχουν δομές κινήτρων όπου το συμφέρον των δημοσίων υπαλλήλων να ταυτίζεται με το κοινωνικό, ώστε το αποτέλεσμα της παρεχόμενης υπηρεσίας προς τον πελάτη-πολίτη να είναι ικανοποιητικό.

Να παρέχεται η δυνατότητα στον πελάτη-πολίτη μέσω της επαρκούς πληροφόρησης να κάνει την ορθότερη επιλογή.